logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 30 de gener de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1 intervencions
28 intervencions
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(00:06:53)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(00:07:53)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(00:18:37)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(00:19:03)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(00:28:12)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(00:28:16)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(00:28:21)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(00:29:05)
Copiar URL
24 intervencions
15 intervencions
17 intervencions
30 intervencions
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(01:45:35)
Copiar URL
foto
Manuela Montero Mouriz
AJUNTAMENT DE SILLA
(01:48:12)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(01:49:38)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(01:53:23)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(01:56:12)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(01:56:24)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(01:58:54)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:03:46)
Copiar URL
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:03:44)
Copiar URL
4 intervencions
3 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:05:51)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:06:15)
Copiar URL
21 intervencions
2 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:29:04)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:46:31)
Copiar URL
(02:46:40) - 3.10 Moció PP
1 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:49:00)
Copiar URL
80 intervencions
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:20:45)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(02:21:05)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(02:23:02)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:29:08)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(02:29:35)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(02:29:50)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(02:32:50)
Copiar URL
foto
Raquel Sánchez Grande
ACORD PER GUANYAR
(02:43:01)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:46:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:49:04)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(02:49:14)
Copiar URL
foto
Jaume Navarro Fernández
ACORD PER GUANYAR
(03:03:46)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:09:36)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:10:35)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:11:09)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:12:33)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:12:45)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:12:51)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:12:54)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:14:35)
Copiar URL
foto
Pla General
AJUNTAMENT DE SILLA
(03:17:11)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Vicente Zaragozá Alberola
Càrrec: Alcalde - President | PSPV-PSOE
foto
100 intervencions
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA [23-12-2023. M17]: APROVACIÓ.
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.1 Contracte «Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans en el terme municipal de Silla» (Exp. 1489024P): informació pública proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus.
3.2 Execució obres urbanització Sector SUZR-6 PAI El Silvestre: Pròrroga suspensió temporal parcial.
3.3 Resolució Nº 32 de 09/01/2024. Pla de contractació de l’Ajuntament de Silla 2024:aprovació. ~Donar compte.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
3.6 Consell Rector del Consell Local Agrari: Convocatòria eleccions 5 vocals i aprovació normes.
3.7 Declaració de compatibilitat del personal funcionari: J.A.M.
3.8 Moció presentada pel Grup Municipal PP per afavorir la convivència de col·lectius vulnerables a la pirotècnia i altres actes.
Trinidad Martínez Jiménez
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
Iván Cuenca Navarro
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
16 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.1 Contracte «Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans en el terme municipal de Silla» (Exp. 1489024P): informació pública proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus.
3.2 Execució obres urbanització Sector SUZR-6 PAI El Silvestre: Pròrroga suspensió temporal parcial.
3.3 Resolució Nº 32 de 09/01/2024. Pla de contractació de l’Ajuntament de Silla 2024:aprovació. ~Donar compte.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
4. PRECS I PREGUNTES
Ana Isabel Piera Jiménez
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.8 Moció presentada pel Grup Municipal PP per afavorir la convivència de col·lectius vulnerables a la pirotècnia i altres actes.
Amparo Alapont Chilet
Càrrec: Regidora | PSPV-PSOE
foto
1 intervencions
4. PRECS I PREGUNTES
Carles Pontes Forner
Càrrec: Regidor | PSPV-PSOE
foto
3 intervencions
4. PRECS I PREGUNTES
Cristina Antón Zaragozá
Càrrec: Portaveu | PP
foto
9 intervencions
3.2 Execució obres urbanització Sector SUZR-6 PAI El Silvestre: Pròrroga suspensió temporal parcial.
3.3 Resolució Nº 32 de 09/01/2024. Pla de contractació de l’Ajuntament de Silla 2024:aprovació. ~Donar compte.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
3.6 Consell Rector del Consell Local Agrari: Convocatòria eleccions 5 vocals i aprovació normes.
4. PRECS I PREGUNTES
Ignacio Ventura García
Càrrec: Regidor | PP
foto
3 intervencions
3.1 Contracte «Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans en el terme municipal de Silla» (Exp. 1489024P): informació pública proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus.
Inmaculada Gutiérrez González
Càrrec: Regidora | PP
foto
6 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.8 Moció presentada pel Grup Municipal PP per afavorir la convivència de col·lectius vulnerables a la pirotècnia i altres actes.
Maria Primo Giménez
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
4. PRECS I PREGUNTES
Raquel Sánchez Grande
Càrrec: Portaveu | ACORD PER GUANYAR
foto
14 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.1 Contracte «Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans en el terme municipal de Silla» (Exp. 1489024P): informació pública proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus.
3.2 Execució obres urbanització Sector SUZR-6 PAI El Silvestre: Pròrroga suspensió temporal parcial.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
3.8 Moció presentada pel Grup Municipal PP per afavorir la convivència de col·lectius vulnerables a la pirotècnia i altres actes.
4. PRECS I PREGUNTES
Jaume Navarro Fernández
Càrrec: Regidor | ACORD PER GUANYAR
foto
13 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.3 Resolució Nº 32 de 09/01/2024. Pla de contractació de l’Ajuntament de Silla 2024:aprovació. ~Donar compte.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
4. PRECS I PREGUNTES
Raúl Rubert Ruiz
Càrrec: Portaveu | VOX
foto
27 intervencions
2.1 Resolucions SEGRA: de la núm. 3680 de 18/12/2023 fins a la núm. 224 de 19/01/2024. ---- 2.2 Actes de la Junta de Govern Local: M46/2023 (15-12-2023) fins a la M02/2024 (12-01-2024).
3.1 Contracte «Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans en el terme municipal de Silla» (Exp. 1489024P): informació pública proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus.
3.2 Execució obres urbanització Sector SUZR-6 PAI El Silvestre: Pròrroga suspensió temporal parcial.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
3.8 Moció presentada pel Grup Municipal PP per afavorir la convivència de col·lectius vulnerables a la pirotècnia i altres actes.
Manuela Montero Mouriz
Càrrec: Interventora | AJUNTAMENT DE SILLA
foto
1 intervencions
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE SILLA
foto
18 intervencions
3.1 Contracte «Servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans en el terme municipal de Silla» (Exp. 1489024P): informació pública proposta estructura de costos i fórmula de revisió de preus.
3.2 Execució obres urbanització Sector SUZR-6 PAI El Silvestre: Pròrroga suspensió temporal parcial.
3.3 Resolució Nº 32 de 09/01/2024. Pla de contractació de l’Ajuntament de Silla 2024:aprovació. ~Donar compte.
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
3.5 Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis per las polígons àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l’exercici 2024: sol·licitud
3.6 Consell Rector del Consell Local Agrari: Convocatòria eleccions 5 vocals i aprovació normes.
3.7 Declaració de compatibilitat del personal funcionari: J.A.M.
3.8 Moció presentada pel Grup Municipal PP per afavorir la convivència de col·lectius vulnerables a la pirotècnia i altres actes.
3.9 Moció Compromís
3.10 Moció PP
4. PRECS I PREGUNTES
Pla General
Càrrec: | AJUNTAMENT DE SILLA
foto
11 intervencions
3.4 Cessió propietat gratuïta immobles municipals a Conselleria Sanitat. Destinació Base SAMU
4. PRECS I PREGUNTES
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
ACORD PER GUANYAR
27
(00:47:25)
AJUNTAMENT DE SILLA
30
(00:12:59)
PP
19
(00:26:52)
PSPV-PSOE
124
(01:16:38)
VOX
27
(00:36:42)